Kadriye ÖĞÜT
Uzman Klinik Psikolog
HIZLI İLETİŞİM

Klinik Psikolog Kadriye ÖĞÜT

Lisans eğitimini Çağ Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamlamıştır. Ardından İstanbul Gelişim Üniversitesi Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlayarak Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Eğitim hayatı boyunca çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almış, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde ve Adana Çocuk Evleri Sitesinde stajlarını tamamlamıştır. Aynı zamanda World Human Relief (WHR) gönüllüsü olarak deprem sonrası Travma Önleme ve Rehabilitasyon sağlama amacı ile çeşitli projelerde Psikolojik Destek çalışmalarına katılımını sürdürmektedir.

Lisans, Yüksek Lisans ve aldığı eğitimler ışığında Bireysel Terapi, Çift Terapisi, Çocuk-Ergen Danışmanlığı ve Ebeveyn Danışmanlığı alanında kendisini geliştirmiştir.

Çocuk ve ergen danışmanlığı:

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Takıntılı Davranışlar, Öfke Problemleri, Tikler, Fobiler, Çocukluk Çağı Depresyonu, Kaygı Bozuklukları, Çocukluk Çağı Travmaları, Yeme Bozuklukları, Sınav Kaygısı, Okul Sorunları, Korkular, Sosyal Anksiyete, Uyum Bozucu Davranışsal Sorunlar, Kardeş İlişkileri, Travma ve Yas, Ergenlerde Okul Başarısızlığı ve Kaygısı, Kimlik karmaşası, Aile içi ilişkilerde anlaşmazlıklar, Öğrenme Güçlüğü gibi birçok konuda yaşa uygun testler kullanılarak problemin tespiti sağlanıp çocuklara özel yöntemlerle tedavi uygulamaktadır.

Yetişkin Terapisi:

Bireysel terapi; duygusal zorlukların üstesinden gelmek, davranış ve tutum değişikliği sağlamak, eş, aile ve diğer bireylerle olan ilişkileri düzenlenmek, hayata yön veren önemli kararlar almak için öncelikle kişinin güncel sorunlarına odaklanarak aynı zamanda bütün yaşamları süresince karşılaştıkları sorunlarını çözmekte kullanabilecekleri özel bir takım beceriler de öğretmeyi amaçlar. Becerileri ve çarpık düşünceleri saptamak, inançlarını değiştirmek, çevreyle yeni ilişkiler kurmak, davranış değişikliği, öfke ve stresle başa çıkma, kaygı problemleri, özgüven sorunları, depresyon, takıntılar, dürtü kontrol problemleri, uyku sorunları, sosyal fobi, panik atak, travma ve yasla başa çıkma, yeme bozuklukları, fobiler gibi birçok alanda tedavi planları oluşturulmaktadır.

Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı:

İlişkide sorunlarını çözümlemek, bireysel farkındalığı geliştirmek, diğer aile üyelerini anlamak, empati ve sorunlara farklı bakış açıları kazanabilmek. Daha kaliteli bir yaşam ve tatmin edici ilişkiler kurabilmek terapi ile mümkün olabilmektedir.

Çoğu insan ilişkisi gibi romantik ilişkiler de üzerinde çalışıldıkça, partnerler iletişim becerilerini arttırdıkça ve birlikte büyüdükçe gelişir ve daha mutlu devam ederler.

Çözülemeyen ve uzun süreli çatışmalar, güven problemleri, boşanma fikri veya süreci, problem çözme ve iletişim sorunları, partnerlerden birinde ortaya çıkan bir ruh sağlığı problemi (depresyon, kaygı bozukluğu, bağımlılık vb.), ortak çocuklarla ilgili anlaşmazlıklar, çiftin ilişkiden alının genel doyumu arttırma isteğinin olması, geniş ailenin ilişkiye müdahalesi ile ilgili sorunlar, ilişki içerisinde psikolojik, ekonomik, fiziksel vb. şiddet durumunun yaşanması, cinsel, duygusal ve sorunlar yaşıyorsanız Çift Terapisine katılarak çiftlerin ilişkilerini aşağıdaki alanlarda geliştirmelerini sağlayabilirsiniz:
* Arkadaşlık Sistemi – yakınlık, romantizm, tutku ve cinsellik
* Çatışma Sistemi –tartışmaların yapıcı hale getirilmesi, çözülebilir problemlerin çözümü ve tekrarlayan problemlerin yönetimi
* Ortak Anlam Sistemi – ilişkinin varoluşsal temellerinin, kültürünün, geleneklerinin ortaklaştırılması, BİZ sisteminin kurulması.

Daha önce çeşitli kurumlarda Çocuk, Ergen, Yetişkin ve Çift alanında hizmet vermiş olan Klinik Psikolog Kadriye Öğüt, şu anda Adana Dikkat Eksikliği Merkezinde görevini sürdürmekte, Kariyer Aile Danışmanlığı Merkezinde terapi seanslarını yürütmektedir.

Aldığı Eğitimler:

Bireysel Davranışçı Terapi

Gottman Çift Terapisi

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT)

Aile Danışmanlığı

Yetişkin Testleri Eğitimi

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri Uygulayıcı Eğitimi (MMPI)

Objektif Testler

Oyun Terapisi

Bizi Arayın