HİZMETLERİMİZ

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI - KEKEMELİK

Dil ve Konuşma Bozuklukları: Kekemelik ve Tedavi Yöntemleri

Dil ve Konuşma Bozuklukları Nedir?

Dil ve konuşma bozuklukları, bireylerin dil ve konuşma becerilerinde zorluk yaşamalarına neden olan durumlardır. Bu bozukluklar, kişinin sosyal, akademik ve profesyonel hayatını olumsuz yönde etkileyebilir. Dil ve konuşma bozuklukları genel olarak iki kategoriye ayrılır:

 1. Dil Bozuklukları: Dilin anlaşılması ve kullanılması ile ilgili sorunlar. Bu bozukluklar genellikle kelime hazinesi, cümle kurma ve dilbilgisi gibi alanları içerir.
 2. Konuşma Bozuklukları: Seslerin üretilmesi ve konuşmanın akıcılığı ile ilgili sorunlar. Bu bozukluklar genellikle artikülasyon, ses ve akıcılık bozukluklarını içerir.

Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisi

Dil ve konuşma bozukluklarının tedavisi, bireyin özel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş terapiler gerektirir. Terapi genellikle şu adımları içerir:

 1. Değerlendirme:

  • Dil ve konuşma terapisti, bireyin dil ve konuşma becerilerini değerlendirir.
  • Özel testler ve gözlemler kullanılarak bireyin hangi alanlarda zorluk yaşadığı belirlenir.
 2. Bireysel Terapi Planı:

  • Değerlendirme sonuçlarına göre kişiye özel bir terapi planı hazırlanır.
  • Plan, bireyin ihtiyaçlarına ve hedeflerine göre özelleştirilir.
 3. Terapötik Müdahaleler:

  • Dil terapileri, kelime dağarcığını genişletme, cümle kurma ve dilbilgisi becerilerini geliştirmeye odaklanır.
  • Konuşma terapileri, doğru ses üretimi ve konuşma akıcılığını geliştirmeye yöneliktir.
 4. Takip ve Değerlendirme:

  • Terapi sürecinde düzenli olarak bireyin ilerlemesi izlenir ve gerekli durumlarda terapi planında değişiklikler yapılır.

Kekemelik Nedir?

Kekemelik, konuşmanın akıcılığında kesintilere ve duraksamalara neden olan bir konuşma bozukluğudur. Kekemelik genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı bireylerde yaşam boyu devam edebilir. Kekemelik belirtileri şunları içerebilir:

 • Kelime ve hece tekrarı
 • Ses uzatmaları
 • Konuşma sırasında duraksamalar
 • Yüz ve vücut hareketlerinde eşlik eden gerginlik

Kekemelik Tedavi Yöntemleri

Kekemelik tedavisi, bireyin yaşına, kekemeliğin şiddetine ve kişisel ihtiyaçlarına bağlı olarak değişir. Kekemelik tedavisinde genellikle şu yöntemler kullanılır:

 1. Konuşma Terapisi:

  • Kekemelik terapisi, bireyin konuşma akıcılığını geliştirmeye odaklanır.
  • Terapide nefes kontrolü, ses üretimi ve ritmik konuşma teknikleri öğretilir.
 2. Davranışsal Terapi:

  • Bireyin kekemelikle başa çıkma stratejilerini öğrenmesi sağlanır.
  • Korku ve kaygı yönetimi teknikleri kullanılarak konuşma sırasında yaşanan stresin azaltılması hedeflenir.
 3. Grup Terapisi:

  • Kekemelik yaşayan bireylerin bir araya geldiği grup terapileri, sosyal destek sağlar.
  • Bireyler, benzer deneyimleri paylaşarak ve birbirlerinden öğrenerek ilerleme kaydederler.
 4. Teknolojik Yardımcılar:

  • Bazı teknolojik cihazlar ve yazılımlar, konuşma akıcılığını desteklemek için kullanılabilir.
  • Bu cihazlar, bireyin konuşma sırasında geri bildirim almasını sağlar.

Kekemeliğin İlaçsız Tedavisi

Kekemelik tedavisinde genellikle ilaç kullanılmaz. İlaçsız tedavi yöntemleri arasında konuşma terapisi, davranışsal terapi ve grup terapisi gibi yöntemler bulunur. Bu yöntemler, bireyin konuşma akıcılığını artırmaya ve kekemelikle başa çıkma becerilerini geliştirmeye odaklanır.

RANDEVU FORMU
HIZLI İLETİŞİM
Bizi Arayın