KEKEMELİK,

konuşmanın akıcılığı, ritim ve tonlama ile ilgili bir iletişim bozukluğudur. Konuşmada duraklamalar, tekrarlar ve uzatmaların olma durumudur. Kekemelik 3 yaşından itibaren başlayabilir ve büyük çoğunluğu kendiliğinden düzelebilir. Kendiliğinden düzelir demek uzman desteği almamak demek değildir. Muhakkak bir uzman takibi yapılmalıdır. Kekemelik tedavisi için kesin bir terapi süresi bulunmamaktadır. Kekemeliğin, birey ve ailesinin planlı, düzenli çalışması ile uzman takibinde üstesinden gelinebilinmektedir.