FONOLOJİK BOZUKLUK, bireyin tek başına doğru çıkarabildiği bir sesin yerine başka ses kullanmasıdır.

SES BOZUKLUKLARI, sesin perde, şiddet ya da kalitesi gibi özelliklerinden birinin anormal seviyede olmasıdır.

ARTİKÜLASYON BOZUKLUĞU, bir sesin yanlış ya da hiç üretilmemesidir.